Tag Archives: ดาวน์โหลดหนังฟรี หลวงพี่เท่ง 2 รุ่น ฮาร่ำรวย

ดาวน์โหลดหนังฟรี หลวงพี่เท่ง 2 รุ่น ฮาร่ำรวย (หลวงพี่เท่ง 3 รุ่นฮา เขย่าโลก Luang Pee Teng 3)

เรื่องย่อ เรื่อง ราวของ “น้อย” (น้อย วงพรู) นัก ร้องหนุ่มมาดเซอร์ ที่พยายามจะหลีกหนีจากโลกที่วุ่นวาย และความจริงที่ตนเองได้รับ โดยหนทางที่เค้าเลือก เพื่อหวังจะพบกับความสงบนั้น คือการเปลี่ยนแปลง จากนักร้องหนุ่มเป็น

ดาวน์โหลดหนังฟรี หลวงพี่เท่ง 2 รุ่น ฮาร่ำรวย (หลวงพี่เท่ง 3)

เรื่องย่อ หลวงพี่เท่ง 3 เรื่องราวของ น้อย (น้อย วงพรู) นักร้องหนุ่มมาดเซอร์ ที่พยายามจะหลีกหนีจากโลกที่วุ่นวาย และความจริงที่ตนเองได้รับ โดยหนทางที่เค้าเลือก เพื่อหวังจะพบกับความสงบนั้น คือ การเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดหนังฟรี หลวงพี่เท่ง 2 รุ่น ฮาร่ำรวย (หลวงพี่เท่ง3)

ดาวน์โหลดหนังฟรี หลวงพี่เท่ง 2 รุ่น ฮาร่ำรวย (หลวงพี่เท่ง 3 รุ่นฮา เขย่าโลก Luang Pee Teng 3)

เรื่องย่อ เรื่อง ราวของ “น้อย” (น้อย วงพรู) นัก ร้องหนุ่มมาดเซอร์ ที่พยายามจะหลีกหนีจากโลกที่วุ่นวาย และความจริงที่ตนเองได้รับ โดยหนทางที่เค้าเลือก เพื่อหวังจะพบกับความสงบนั้น คือการเปลี่ยนแปลง จากนักร้องหนุ่มเป็น

ดาวน์โหลดหนังฟรี หลวงพี่เท่ง 2 รุ่น ฮาร่ำรวย (หลวงพี่เท่ง 2 รุ่น ฮาร่ำรวย)

เรื่องย่อ : หลวงพี่โจอี้(โจอี้ บอย) พระใหม่ที่เข้ามาจำพรรษาที่วัดแทนหลวงพี่เท่ง มุ่งหาพระธรรมโดยการเดินทางไปธิเบศ แต่พออยู่วัดได้ไม่นานก็ได้รับคำสั่งให้ไปพัฒนาวัดที่กำลังมีปัญหา ก่อนไปจึงไปลาโยมแม่ที่กำลังป่วย